× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Sekule - 7. kolo ZHL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Radimov 19:02 20:07 20:36 19:45 20:07
0 2 Sološnica 21:66 21:53 20:57 22:18 21:66
0 3 Holíč 20:53 21:79 21:43 24:26 21:79
0 4. Plavecký Štvrtok 21:20 28:85 22:28 19:20 22:28
0 5. Sekule 20:54 24:46 22:64 21:30 22:64
0 6. Kúty 20:16 22:65 ND ND 22:65
0 7. Bíňovce 22:73 22:99 22:58 ND 22:99
0 8. Gbely 24:77 23:31 21:97 23:74 23:74
0 9. Sekule B 26:62 22:87 21:27 31:65 26:62
0 10. Jablonica 30:66 23:74 ND 35:97 30:66
0 11. Dojč 34:74 38:28 32:17 30:34 32:17
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Sekule B 25:76 26:20 25:87 27:09 26:20
0 2 Plavecký Štvrtok ND ND 27:42 24:66 27:42
0 3 Sološnica 29:26 29:64 27:59 28:60 28:60
0 4. Kúty 43:53 32:30 29:58 23:75 29:58
0 5. Holíč 55:72 50:70 29:92 27:81 29:92
0 6. Kúty B zlepeňáčky 34:30 30:43 32:01 29:97 32:01
0 7. Radimov 45:05 27:02 32:99 26:92 32:99
0 8. Šajdíkove Humence 33:85 34:38 - - 34:38
0 9. Štefanov ND ND 36:09 34:96 36:09
0 10. Dojč 31:29 36:43 29:53 38:59 36:43
0 11. Sekule 42:53 42:62 42:58 47:10 42:62
0 12. Gbely ND ND ND ND ND