× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Komárov - 8. kolo VHSL, 8. kolo OHL BJ

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Becherov 15:09 14:70 14:20 14:05 14:20
0 2 Spišský Štvrtok 14:25 14:25 14:06 14:77 14:25
0 3 Vyšná Vôľa 13:94 15:39 14:09 14:30 14:30
0 4. Sveržov 14:41 14:83 14:21 14:32 14:32
0 5. Hankovce 14:81 14:80 14:69 14:74 14:74
0 6. Ľubovec 14:35 14:77 N N 14:77
0 7. Bartovice 14:17 14:79 N N 14:79
0 8. Fire RacingSport N N 15:16 14:44 15:16
0 9. Gaboltov N N 15:17 15:03 15:17
0 10. Terňa 14:83 15:44 15:65 15:55 15:65
0 11. Mokroluh 15:51 15:77 16:27 14:84 15:77
0 12. Šarišské Michaľany 16:66 17:41 15:64 15:94 15:94
0 13. Rokytov 16:25 14:42 20:02 14:56 16:25
0 14. Nemcovce 19:42 15:63 16:11 16:34 16:34
0 15. Bzenov 17:75 15:06 17:68 15:27 17:68
0 16. Hažlín 17:08 17:78 18:63 17:16 17:78
0 17. Lopúchov 32:81 32:85 17:50 18:18 18:18
0 18. Reľov 17:50 18:48 N N 18:48
0 19. Komárov 16:67 20:70 18:57 17:23 18:57
0 20. Kľušov 21:19 20:39 19:89 19:63 19:89
0 21. Andrejová N N 20:94 18:35 20:94
0 22. Hrabovec N N 22:45 22:35 22:45
0 23. Komárov SDH 22:49 23:62 N N 23:62
0 24. Zlaté N N N N N
0 25. Raslavice N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Šarišské Michaľany N N 17:50 17:79 17:79
0 2 Spišský Štvrtok 18:04 19:45 18:54 16:92 18:54
0 3 Hankovce 17:84 18:63 N N 18:63
0 4. Terňa 25:02 23:02 18:93 18:84 18:93
0 5. Gaboltov N N 19:48 20:19 20:19
0 6. Raslavice 18:24 20:75 N N 20:75
0 7. Hrabovec 22:24 22:28 N N 22:28
0 8. Komárov SDH N N 31:08 30:15 31:08