× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Drábsko - 4. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Štôla 13:84 14:19 13:53 14:91 14:19
0 2 Bijacovce 13:99 14:27 14:65 14:36 14:27
0 3 Ekospol N N 14:63 14:56 14:63
0 4. Spišská Stará Ves 14:92 14:61 14:52 14:97 14:92
0 5. Žakovce 15:37 14:33 14:79 15:17 15:17
0 6. Spišská Belá 15:68 15:62 15:19 14:93 15:19
0 7. Veľká Lúka N N 15:27 14:74 15:27
0 8. Valaská 15:31 15:66 17:52 17:71 15:66
0 9. Hronec 19:31 18:78 14:86 15:77 15:77
0 10. Gašparovo 16:03 15:87 16:11 16:77 16:03
0 11. Bystrá 15:53 16:25 99:99 99:99 16:25
0 12. Drábsko 17:66 17:13 16:25 16 16:25
0 13. Liptovská Kokava 16:05 16:26 99:99 99:99 16:26
0 14. Litava 16:07 17:13 19:26 20:49 17:13
0 15. Rakovské Bystré N N 16:11 18:51 18:51
0 16. Hronsek N N 21:43 20:32 21:43
0 17. Mýtna 25:07 22:18 25:36 25:01 25:07
0 18. Revúčka N N 99:99 99:99 N
0 19. Dobroč N N 99:99 99:99 N
0 20. Bartošova Lehôtka N N 99:99 99:99 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 23:21 23:94 18:4 17:32 18:4
0 2 Gašparovo 20:85 20:93 99:99 99:99 20:93
0 3 Hriňová 22:01 20:30 24:5 24:18 22:01
0 4. Liptovská Kokava N N 99:99 99:99 N